SKYPE MEETING – POLAND – SPAIN

Skype meeting Poland - Spain

On 16th December our school for the first time took part in a videoconference. The participants were Polish pupils and their peers from the partner school in Tamelloso, Spain. The pupils asked about the name, age, they talked about their interests and hobby. Polish pupils were very excited as for most of them it was the first time they had ever spoken to any foreigner. At the end of the meeting the teachers Olga and Ewa distributed the Christmas cards which we got from the school in Tamelloso. The Spanish kids and teachers wished us Merry Christmas and we sang “We wish you Merry Christmas”.

It was really great fun and experience for them. We hope that their motivation for learning English will rise.

W dniu 16.12.2015 w ramach projektu GOAL! po raz pierwszy w naszej szkole odbyła się wideokonferencja. Jej uczestnikami byli nasi piąto- i szóstoklasiści oraz ich rówieśnicy z  zaprzyjaźnionej szkoły z Tamelloso w Hiszpanii. Uczniowie prowadzili dialogi w międzynarodowych parach, pytali o imię, wiek, rozmawiali o zainteresowaniach i hobby.  Uczestnikom spotkania zostały wręczone kartki bożonarodzeniowe wykonane przez Hiszpanów. Na koniec hiszpańscy uczniowie złożyli życzenia świąteczne, a Polacy zaśpiewali piosenkę świąteczną “We wish you a Merry Christmas”.

 

 

Merry Christmas!

Our GOAL! club made these five christmas cards for your schools to wish you all Merry Christmas! 🙂 I hope you will receive them soon.

WIN_20151203_172433

And from my own part I wish you all relaxing holiday and Joyful christmast time! -Miina